Oacceptabla toaletter på vårdcentraler

Norrbottens vårdcentraler synas nu av en grupp från HSO, handikappföreningarnas samarbetsorgan. Gruppen reser runt och kollar hur det är ordnat med tillgängligheten för funktionshindrade. Vårdcentralerna får underkänt på flera områden.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO, undersöker hur tillgängligheten är för funktionshindrade på vårdcentraler i länet.

Särskilt anmärker HSO på att det är oacceptabelt många toaletter som inte har den storlek som krävs och att de är inredda för en gående person. Hörslingor saknas på de flesta ställen bland annat.

Linda Ekenberg HSO, handikappföreningarnas samarbetsorgan Norrbottens län säger att det är i samarbete med landstinget undersökningarna görs.

- Det här behövs. Många av vårdcentralerna är ombyggda eller byggda på 70-talet och de har exempelvis mörka murriga färger , vilket gör det svårt med kontraster och därmed svårt för synskadade.

- Hissdörrar går ofta rakt ut mot personen som står eller sitter i rullstol. Det är farligt.

- Ett annat av problemen är att receptionen inte har tydliga rutiner för upprop eller kölappar så att den person som ser dåligt vet hur det fungerar. Det här kan vara ett krux för de som har kognitiva problem också, det vill säga de som inte kan läsa av sin omgivning, säger Linda Ekenberg.

Det finns en nationell plan som säger att samhället i Sverige ska vara tillgängligt för alla år 2010. Sverige har också nyligen skrivit på en FN-konvention om funktionshindrades rättigheter.