Sanningen om Obol enligt Bo Johansson

Bo Johansson har i ett brev till oss skrivit hur det enligt honom ligger till med det omdiskuterade företaget Obol. Brevet är riktat till NSD men på grund av att det har gått två veckor har han skickat det till övrig media i Norrbotten.

Enligt Obols vd Bo Johansson är pengarna inte stulna utan finns kvar i företaget Dundee. Han menar att Dundee har spärrat det konto som avser svenska kunder i Toronto. Men i och med att de tjänar på att pengarna finns där låter de spärren vara kvar.

Bo Johansson har inte för avsikt att någonsin komma tillbaka till Sverige och han tror att det kan ta år innan kunderna får tillbaka sina pengar.