Brist på samiska präster

Svenska sametinget vill inrätta en ny samisk rikstäckande församling. Problemet med att det finns för få samiska präster. Något som helt har glömts bort enligt Karin Rensberg Ripa, vid Svenska kyrkans samiska råd.

Stiftsadjunkten Arne Andersson i Luleå stift är den enda som som Karin Rensberg Ripa kallar för samisk präst i Sverige idag.

På grund av prästbristen har före detta präster som Johan Märak i Jokkmokk fått ställa upp även om han gått i pension för 14 år sedan. Han har hållt och håller samiska vigslar dop och begravningar. Helena Kuhmunen är en av dom som fått glädje av det.

För att förbättra situationen föreslår Karin Rensberg Ripa på svenska kyrkans samiska råd att de samiska prästerna ska tjäna mer än sina svenska kollegor som har ungefär 25 000-30 000 kronor per månad i lön.

Sören Ekström har utrett samiska frågor inom Svenska kyrkan, men har inte med det här i sitt betänkande. Han har istället föreslagit att forskningsstipendier ska delas ut till samiska teologistuderande och att praktikanter ska få stöd. Dessutom vill han att hela situationen med samiska medarbetare inom Svenska kyrkan ska ses över. Högre löner ställer han sig däremot tveksam till.

SR Sameradion