Stora brister i den sociala verksamheten

Socialnämnden i Haparanda kritiseras av länsstyrelsen efter en granskning av verksamheten. Mest kritik får familjerätten och familjehemsvården.

I familjenhemsvården får kommunen kritik för att hem inte har utretts innan placeringen. Det finns inte heller i något ärende en vårdplan som uppfyller lagens krav.

Familjerätten får bland annat kritik för att det saknas relevanta journalanteckningar.

Haparanda kommun har nu ett år på sig att redovisa för länsstyrelsen vad de gör för att komma till rätta med problemen.