Ministrar besöker Abisko under miljömötet

30 miljöministrar från hela världen är på plats i Riksgränsen för att prata om hur man ska minska utsläppen som skyndar på växthuseffekten. Siktet är inställt på en ny global klimatöverenskommelse. Mötet i Riksgränsen är en mycket viktig förberedelse för ett sånt avtal, säger Yfo de Boer, som ansvarar för FNs klimatförhandlingar.

Ministrarna på klimatmötet i Riksgränsen är de som kommer att bli ansvariga för klimatförhandlingarna säger FN:s klimatförhandlare. Det är första mötet efter det nyligen avslutade G8-mötet och första gången som ministrarna som ska komma överens om hur utsläppen ska minska.

De har tillfälle att prata informellt och fritt efter att FN:s klimatpanel kom med sin vetenskapliga rapport. Det här är ett utmärkt tillfälle för nyckelpolitiker att göra grundjobbet för en ny klimatöverenskommelse.

Besöka Abisko
Under tisdagen ska ministrarna besöka Abisko forskningsstation för att få veta hur klimatförändringarna slår i norra Sverige och bland annat hur renskötseln påverkas. Miljöminister Andreas Carlgren tror att det är till nytta för Norrbotten att ministermötet är just i Riksgränsen.

-Jag tror att det är ett sätt att göra många medvetna om Norrbotten ute i världen, säger han.

Ringar på vattnet
Dessutom tror han att det kommer att vara ett möte som man kommer att tala om efteråt. Andreas Carlgren tror att det ger många ringar på vattnet. Både erfarenheten av det man var med om, upplevelser, kontakter man har fått och konkreta exempel som berättas och visas upp. Allt det spelar roll när man talar vidare på andra möte i världen.

Det största problemet enligt Andreas Carlgren är att det är så många länder som klamrar sig fast vid egna nationella intressen och väntar på att andra ska agera och inte ser helt och hållet att det här är en global och gemensam angelägenhet.