Informationsbroschyr om Norrbotten

För sjunde året i rad ger länsstyrelsen i Norrbottens län ut en broschyr med olika fakta om länet. Upplagan har ökat över åren då efterfrågan enligt länsstyrelsen har varit mycket stor.

Visste du ...

  • att Norrbottens län svarar för ca elva procent av den totala elkraftproduktionen i landet.
  • att av länets kommuner har Överkalix kommun flest bilar per 1000 invånare.
  • att sju av tio arbetsställen i Norrbottens län, inklusive jord- och skogsbruk, är enmansföretag utan anställda.
  • att av samtliga län hamnar Norrbottens län på fjärde plats när det gäller antal ton gods med sjöfart
  • att det bedrivs verksamhet i 16 gruvor i Sverige. Tre av dessa finns i Norrbottens län och de står för den allra största delen av gruvproduktionen i riket.
  • att i Norrbottens län finns åtta nationalparker och 170 naturreservat.

Detta är bara ett axplock ur länsstyrelsens faktabroschyr som i övrigt innehåller uppgifter om befolkning, näringsliv, geografi, kommunikationer, kulturmiljöer och en rad andra områden.

- Ambitionen är att vi alla ska fungera som goda ambassadörer för Norrbottens län, säger landshövding Per-Ola Eriksson.

Han är också övertygad om att bra kunskap om Norrbotten gagnar alla som deltar i arbetet att utveckla länet.