Flödet av postpaket ökar

Antalet skickade paket via postombud i Norrbotten har hittills i år ökat med 16 procent, jämfört med samma period förra året. Siffran ökar i hela landet och en anledning tros vara att tillgängligheten har blivit bättre efter att butiker och serviceställen tagit över postkontorens uppgifter. En annan skillnad är att paketen hämtas ut snabbare idag än tidigare. I Norrbotten finns det 59 postombud.

Andelen utlämnade paket hos Norrbottens 59 postombud har hittills under 2007 ökat med 16 procent jämfört med samma period förra året.

Sedan Posten gick från postkontor till postombud i butik och på serviceställen 2002 har tillgängligheten till postservice hos de 1 600 postombuden runt om i Sverige ökat markant. I dag har ett snitthushåll tillgång till sitt postombud elva timmar om dagen, sju dagar i veckan.

Andelen skickade paket ökar i hela Sverige. Detta beror enligt Posten till stor del på den allt mer växande distanshandeln. Idag handlar två av tre svenskar varor på distans, en siffra som väntas fortsätta öka. En effekt av den ökade tillgängligheten hos postombuden är också att kunderna hämtar ut sina paket allt snabbare. Något som gör såväl ombudet som kunden mer nöjd. Snittiden som paketen ligger i hyllan hos ombudet innan de hämtas ut är för Norrbotten 2,57 dagar, vilket är en rejäl minskning. Före omorganisationen från postkontor till postombud var genomsnittet för landet 10 dagar.

Möjligheten att välja avisering är en annan anledning till att kunderna nu kan hämta ut sina paket allt snabbare. Idag kan mottagaren själv välja om aviseringen ska ske via sms, mail eller som tidigare, brevledes.