Turistnäringen i Boden blomstrar

Under förra året ökade omsättningen med 30 miljoner, till 235 miljoner kronor. Även antalet besökare ökade.

Rese- och turistbranchen i Boden hade under 2006 en omsättning på 235 miljoner kronor visar en undersökning som kommunen låtit göra. Det är en ökning med 15 miljoner jämfört med 2005.

Bakom siffrorna ligger även en ökning av antalet besökare. Under 2006 hade Boden totalt ca 380 000 besökare, vilket är en ökning med 30 000 från 2005.

Den övervägande majoriteten av besökarna är svenskar och av de utländska besökare kommer överlägset flest från Norge.

Det enskilt största besöksmålet är Nordpoolen, men även försvarsmuseum som finns med i statistiken för första gången har bidragit till ökningen.