Skoterled på länsgränsen får dispens

Länsstyrelsen i Norrbotten har gett dispens till en skoterled mellan länsgränsen och Laisvallby. Leden ska bland annat gå genom Dellikälvens naturreservat och Laisdalens fjällurskogsreservat. Därför krävdes en dispens.

För att länsstyrelsen skulle bevilja dispensen krävdes att en huvudman utsågs och Arjeplogs kommun har nu tagit på sig huvudmannaskapet.

Det är projektet Laisvalls framtid som ska bygga skoterleden.