Unik krisutbildning avslutad i Piteå

I dag avslutades en unik utbildning i att förstå och möta människor i krissituationer. Det är en tvärprofessionell och tvärvetenskaplig universitetsutbildning i kriskommunikation som genomförts för första gången någonsin i Sverige.

De 30 deltagarna kommer från hela länet och arbetar inom myndigheter, organisationer, kyrka och samfund, kommuner, landsting och näringsliv. Utbildningen startade i januari i år och ger deltagarna 10 högskolepoäng.

Laila Ström är sektionschef vid socialförvaltningen i Luleå och Hans Marklund är sjukhuspräst vid Piteå Älvsdalssjukhus och de är båda nöjda deltagare.

- Framför allt det vi har gjort när vi arbetat med våra krisplaner i våra organisationer har betytt väldigt mycket för mig, då jag upptäckt brister och även fått verktyg att arbeta vidare, säger Hans Marklund.

Laila Ström har lärt sig mer om hur människor reagerar i samband med kriser som till exempel vid stora bränder i samhället.

- Man är mer förberedd på hur folk kommer att reagera, säger hon.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som Luleå tekniska universitet genomför i samverkan med Kunskapscentrum katastrofmedicin i Göteborg, Kunskapscentrum katastrofpsykiatri i Uppsala, Krisberedskapsmyndigheten, Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Piteå Kommun.