Vårdcentraler stänger för semester

Det är brist på läkare och annan sjukvårdspersonal nu under semestrarna och det medför att landstinget måste stänga en del vårdcentraler och locka anställda att jobba extra.

För patienterna kan det här innebära att de måste söka sig till andra mottagningar, men de ska inte behöva vara oroliga, säger personalchef Ingrid Stridfeldt.

Flera vårdcentraler stänger kortare eller längre tid i sommar, till exempel i Harads, Erikslund och Öjebyn och vid sjukhusen stängs flera enheter, till exempel gyn- och barn- och ungdomsmottagningarna i Kalix och medicin i Kiruna. Öron, näsa hals hålls stängd i Piteå och i Sunderbyn stängs bland annat rehabiliteringsmedicin. Länets akutmottagningar är öppna som vanligt.

Jämfört med förra sommaren så är läget i stort oförändrat i år, men bristen på personal är påtaglig. Det gäller bland annat av hyrläkare och specialutbildade sjuksköterskor.