Kommunalare klarar inte tandvårdskostnader

Många grupper i fackförbundet Kommunal klarar inte av de höga tandvårdskostnaderna, det gäller både den förebyggande och den övriga vården. Kommunal kräver en bättre tandvårdförsäkring än det den nu pågående tandvårdsutredningen föreslår.

Det ska vaka en tandförsäkring som både skapar förutsättningar för en grundläggande god tandhälsa och kan ge enskilda individer skydd mot oförutsedda höga kostnader. Det skriver förbundet i sitt remissvar på Tandvårdsutredningens slutbetänkande.