Hammarbergh i Kriminalvårdsverkets styrelse

Regeringen har idag utsett Krister Hammarbergh (m), Luleå, till ledamot i Kriminalvårdsverkets styrelse.

– Svensk Kriminalvård har ett stort behov av förbättringar. Det är viktigt att de intagna fullgör sin strafftid så att de ges förutsättningar till att kunna övergå till ett liv utan kriminalitet efter strafftiden. Därför måste våra anstalter bli säkra och drogfria, säger Krister Hammarbergh i en kommentar till utnämningen.