Lyckat klimatmöte i Riksgränsen

På torsdagen avslutades det stora klimatmötet i Riksgränsen med miljöministrar från 28 länder. Sveriges miljöminister Andreas Carlgren är nöjd och säger att ministrarna under veckan har tagit ett steg närmare en global klimatöverenskommelse.

En ny global klimatöverenskommelse - efterträdaren till Kyotoprotokollet - ska vara klar 2009. Och förhandlingarna om vad som ska ingå i överenskommelsen startar på Bali i slutet av året.

När mötet i Riksgränsen med miljöministrar från 28 länder avslutades märktes det en optimism om framtiden hos ministararna.

Utgångspunken är att de rika länderna måste går före med att utveckla teknik och få ner sina utsläpp. Men att även utvecklingsländerna måste ta sitt ansvar för miljön. 

Indonesiens miljöminister Rachmat Witoelar, som kommer att vara värd för FN-konferensen om klimatfrågan på Bali i höst, menar att mötet i Riksgränsen underlättat mycket inför det kommande mötet på Bali.