Jan Björklund ny folkpartiledare

Skolminister Jan Björklund har enhälligt nominerats till ny partiledare för folkpartiet, skriver partiets valberedning i ett pressmeddelande. Han ska väljas på partiets landsmöte den 6-9 september. Jens Sundström, folkpartiets ordförande i Norrbotten, är glad över nomineringen.

- Jag tycker att det är jättebra att det har blivit som det har blivit, säger Jens Sundström.

- Partiledarkandidaten Jan Björklund är i princip en färdig partiledare. Han är också regeringens mest framgångsrika minister. När dessutom ett helt enigt parti och valberedning ställer sig bakom honom kan man inte säga annat än att det är positivt.