Björnstammen måste minska

Jägareförbundet i Norrbotten tycker att de 50 björnar, som länsstyrelsen i sitt yttrande till naturvårdsverket vill ska få skjutas, är för lite.

– Ökningstakten på björnstammen måste stoppas och vi tror inte att det räcker säger Owe Geibrink på jägareförbundet norrbotten, som anser att 60 björnar bör få skjutas. Önskemålen om en månads förlängd jakttid på björn och att avskjutningarna ska gå omfördela i de tre områden som länet delas in i är bra anser jägareförbundet.

Länsstyrelsens önskemål är att minst 50 björnar ska få skjutas.

- Det är bra att länsstyrelsen i Norrbotten har förstått grundproblemet att den ökande björnstammen måste stoppas säger Owe Geibrink, Jägareförbundet Norrbotten.