Sameby vill att fler björnar ska skjutas

Det är för lite att skjuta minst 50 björnar under årets björnjakt som länsstyrelsen föreslagit till Naturvårdsverket. Det säger Stig Persson som är rovdjurssamordnare på Gällivare Skogssameby.

- Om det ska ha någon effekt för vår del så skulle det vara minst det dubbla i alla fall, säger Stig Persson.

Gällivare Skogsameby har den gångna våren haft problem med björnar. De fick även skyddsjakt på 2 björnar men lyckades inte fälla någon björn.

Men även om man nu fick skjuta 100 björnar på höstens björnjakt, så skulle det inte minska vare sig stammen eller problemen. Det finns det för lite pengar och tid till, säger Stig Persson.

- Vi måste ägna mer tid åt renskötsel. Vi kan inte lägga så mycket tid på rovdjuren hela tiden.

Länsstyrelsen i Norrbotten har föreslagit till Naturvårdsverket att minst 50 björnar ska fällas i Norrbotten i år, och i ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen att de vill minska på Norrbottens björnstam, bland annat med tanke på problemen med björn inom renskötselområden.

Ett sluligt beslut om höstens björnjakt kommer från Naturvårdsverket efter midsommar.