Dubbelangrepp på skogsområden i Kalix

Skogen i Kalixtrakten har fått så allvarliga svamp- och insektsskador att Skogsstyrelsen anlitat landets främsta experter för att se vad som går att göra för att förhindra att skogen dör. Dubbelangrepp på samma träd gör situationen extra allvarlig.

Nu i veckan har det upptäckts att röd tallstekel gjort stora skador, men nu har även svampen gremmeniella upptäckts på exakt samma skog. Det innebär större skador än vad man tidigare förstått.

Sen tidigare har det alltså varit känt att röd tallstekel och svampen Gremeniella angripit skogarna i östra Norrbotten. Samtidigt tros Grenmeniellan nu ha angripit större arealer än vad markägarna är medvetna om.

Och det som nu upptäckts är att de båda finns på samma ställen på samma träd vilket gör det än värre för skogsägarna. De angripna träden som drabbats både av insekten och svampen blir skadade på så sätt att Gremeniellan gör att toppen torkar och tallstekeln äter upp barren och med de två angreppen kommer träden att dö.

Och någon hjälp finns inte heller att få i nuläget. Exempelvis så har besprutning efterfrågats, men inget bra medel finns.

Och bland skogsägarna är oron för närvarande stor.
- Ja, jag tror att oron är mycket stor, säger Mariana Jussila.

Men skogsägarna ska ändå i nuläget inte drabbas av någon panik. Det säger Svante Larsson till Tidningarnas Telegrambyrå, TT.

- Vårt råd till markägarna är att hålla koll på sina skogar, men att inte gripas av panik och göra något drastiskt som att avverka den växande skogen. Vi har personal som kan ge råd både via telefon och ute i skogen, säger distriktschef Svante Larsson på Skogsstyrelsen.