Höga löner i Malmfälten oroar företagare

Gruvföretagen Boliden och LKAB går så pass bra att Företagarna i Gällivare oroar sig för ett för högt löneläge. Företag inom andra branscher kan inte konkurrera om arbetskraften, menar man.

Sven-Erik Svensson ordförande i Företagarna i Gällivare ser en fara i att småföretag tappar anställda till gruvbolagen.

-De tappar arbetskraft och det etableras ett betydligt högre löneläge rent generellt i kommunen, säger han.

Tillverkningen läggs på andra platser
Företagen och den offentliga sektorn, som inte arbetar åt gruvnäringen, får svårt att konkurrera på sina egna marknader. Så framgångens medalj i Gällivare har en baksida. Sven-Erik Svensson är orolig för utvecklingen.

-Vi har ett antal företag som är exportberoende i stor utsträckning som kanske inte är alltför svåra att flytta någon annanstans. Det är risken om man inte kan betala det löneläge som blir, då läggs tillverkningen på en annan plats. Dessutom slår det här över andra brancher också, även den offentliga sektorn, menar han.

Fara att bli alltför beroende av få aktörer
Sven-Erik Svensson ser en viss fara i att bli beroende av gruvbolagen igen.
-Det som vi byggt upp med något tusental arbeten inom andra, icke gruvrelaterade, brancher kan vi tappa och så står vi och stampar på samma fläck igen, varnar han.

Någon direkt lösning för småföretagen att möta det höga löneläget i Gällivare ser inte Sven-Erik Svensson. Men han tycker att företagen ska undvika att så att säga stjäla arbetskraft från varandra genom att trissa upp lönerna, och istället ska öppenhet mellan företagen råda.

Arbetskraftsinvandring skulle kunna vara en annan lösning, tror han.

- Har vi ett större utbud av arbetskraft så innebär det också att vi får en mindre löneglidning. Samtidigt stärker vi kommunen om vi får fler invånare, säger Sven-Erik Svensson.

Maritha Mossberg SR Norrbotten