Äldreomsorgen i Piteå satsar mer på kulturell kunskap än på språk

Få kommuner i Sverige har en plan för hur man ska hantera frågan om äldreomsorg på andra språk än svenska visar en undersökning som Sveriges Radio har gjort. Men i Piteå satsar kommunen mer på kunskap om det kulturella behovet än om språket.

Det är inte ofta det uppstår språkproblem menar Lena Carlberg, projektledare vid äldreomsorgen i Piteå.

Språkkunnig personal finns tillgänglig inom äldreomsorgen i Piteå, ett tiotal olika nationaliteter finns representerade inom personalen men behovet är inte så stort i dagsläget. I stället för att fokusera på språket enbart så väljer man i Piteå att satsa på en helhetssyn, berättar Lena Esbjörnsson som är verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen i Piteå har sökt statliga medel via den så kallade Kompetensstegen och hoppas kunna få skicka representanter till olika länder för att kunna studera hur man löser olika nationaliteter och religioners behov av äldreomsorg i respektive land. Kunskaperna ska man sedan ta med sig hem och använda sig av vid Piteås äldreboenden.