"Fornminnesinventering nödvändig"

Norrbottens museum, Ájtte museum och Silvermuseet skriver tillsammans med Länsstyrelsen till Riksantikvarien med anledning av den planerade omprioritering som innebär att det inte blir några pengar till fornminnesinventering i Norrbotten nästa år.
Fortfarande saknar hälften av länets areal en förstagångsinventering, medan resten av landet i stort inventerats en andra gång. - Kunskapen är nödvändig för att kunna bevara kulturarvet och för att det ska bli en tillgång för oss som bor i länet och alla besökare, säger Lena Lagerstam på Länsstyrelsen.