Misshandel, trakasserier och buskörning

Misshandel, trakasserier och buskörning. I Arvidsjaur har man ökande problem med att det är stökigt bland ungdomar under kvällar och helger. Under ett kommunstyrelsesammaträde fick politikerna information om problemens omfattning.

I Arvidsjaur finns en samverkansgrupp bestående av representanter från polis, landsting, barnomsorg, skola och socialtjänst. Christopher Granberg, rektor på Ringelskolan i Arvidsjaur och med i samverkansgruppen, var den som träffade politikerna och diskuterade åtgärder för framtiden. Han berättar att gruppens uppgifter är att kartlägga vad som sker och vilka som ligger bakom, men även hur man ska kunna komma till rätta med problemen.

Samverkansgruppen har gjort en kartläggning av vad man kallar ”unga i riskzon”, där till exempel kriminalitet och sociala problem förekommer.

Det behövs insatser för att bryta den negativa trend som Arvidsjaur hamnat i, där den här sortens problem har ökat, men Christopher Granberg betonar också vikten av att ha ett förebyggande arbete.

– Vi bör blicka framåt för att framför allt jobba kanske lite mer förebyggande för att motverka att fler ungdomar startar upp med den här formen av dumheter.

Den 22 oktober ska frågan om ungdomsproblemen tas upp på kommunfullmäktige igen.

Socialchefen Henning Åman tycker det är bra att frågan om stöket nått politikerna på bredare front.

– För mig var det ingen nyhet det här, men det var nog en nyhet för många, säger Henning Åman.

Anna Widén, SR Norrbotten
anna.widen@sr.se