300 resebyråer tar krafttag mot barnsexturism

”Jag fegar inte ur!” är ställningstagandet på det material som resenärer från och med idag kan hämta på 300 resebyråer från Kalix i norr till Falsterbo i söder. Materialet har producerats inom ramen för en ny kampanj där resenärer uppmanas att anmäla misstänkta barnsexförövare. Orsaken är att en av tio resenärer sett tecken på barnsexturism, men knappt någon valde att anmäla.

Bakgrunden till kampanjen är att barnsexturismen drabbar 3 miljoner barn i världen årligen. Trots att svenskar finns bland förövarna finns få som dömts för övergrepp på barn utomlands.

Problemet finns på destinationer runt om i hela världen; Afrika, Asien, Latinamerika och även i Europa.

Många av barnen har sålts från närliggande länder eller regioner till platser med många utländska resenärer, för att där säljas till ett högt pris. Hos resebyråerna finns därför adresslappar till bagaget, klistermärken och informationsbroschyrer. Samtliga som uppmanar till att inte ”fega ur”, utan istället anmäla misstänkta sexualbrott mot barn.

Bakom kampanjen står ECPAT Sverige, som arbetar mot barnsexhandel, tillsammans med Svenska Resebyråföreningen (SRF) som företräder ca 90 procent av landets resebyråer.