Samiska Oddasat fälldes av Granskningsnämnden

De samiskspråkiga nyheterna Oddasat i Sveriges Television har fällts av Granskningsnämnden för osaklighet efter ett inslag där information utelämnades och reportern indirekt påstod att Sametinget gjort fel.

Inslaget i SVTs samiskspråkiga nyheter Oddasat handlade om att Sametinget ansåg att det enligt rennäringsförordningen inte gick att överklaga beslut om så kallat stödutfodringsbidrag till renägare.

En docent i förvaltningsrätt intervjuades och ansåg att besluten borde kunna överklagas med stöd av annan lagstiftning. Docenten hade under intervjun dock påpekat för reportern att Sametinget hanterat ärendena korrekt eftersom de måste följa just rennäringsförordningen, men detta togs inte med i inslaget.

När reportern dessutom sade: ”Sametinget medger inte att man har gjort fel” gavs det missvisande intrycket att Sametinget skulle ha begått ett fel och enligt Granskningsnämnden stred inslaget mot kravet på saklighet.