Kommunen utreder entreprenad

Med anledning av barn- och utbildningsnämndens begäran om att fritt få upphandla lokalvård beslutade kommunstyrelsen i Luleå på måndagen att en utredning ska tillsättas.

Enligt beslut ska utredningen belysa den tekniska förvaltningens verksamhet och dess fördelning mellan egen regi och entreprenader.

Utredningen ska bland annat beskriva det nuvarande läget, göra en jämförelse med andra kommuner, och också redovisa verksamheter som kan utföras på entreprenad.

Det är kommunchefen Bernt Grahn som ska utforma direktiven för utredningen som ska vara klar senast i januari 2008.