Patienterna i norr gör fler anmälningar

Patienterna i Norrbotten anmäler dubbelt så många operationer till patientförsäkringen som de i Skåne, visar statistik från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.

I Norrbotten utfördes 5 516 operationer inom den slutna vårdens ortopedi, kirurgi och gynekologi under 2001-2005. Av dessa operationer anmäldes 197, eller 0,72 procent, till patientförsäkringen. Motsvarande siffra i Skåne var 148 942 operationer varav 0,33 procent anmäldes till försäkringen, skriver Dagens Medicin.

Kaj Essinger, vd för LÖF, framhåller att fler anmälningar inte behöver betyda att fler patienter skadas. I stället handlar det förmodligen om hur stor öppenheten och informationen till patienterna är när det gäller möjligheten att anmäla skador.

Essinger säger till TT att försäkringsbolaget arbetar aktivt med att få sjukvårdspersonal att informera om anmälningsmöjligheten. Syftet är att landstingen ska lära sig av misstagen. -Det främsta skälet till att patienter anmäler skador till patientförsäkringen är inte att få ekonomisk ersättning, utan förhindra att andra patienter råkar ut för samma sak, hävdar han.