Munksunds sågverk säger upp personal

SCA:s sågverk i Munksund utanför Piteå drar ned produktionen med ungefär 10 procent från årsskiftet. MBL-förhandlingar har inletts om en neddragning av personalen med tio anställda som en följd av den minskade produktionen.

– Vi har under hela året periodvis haft produktionsstörningar på grund av svårigheterna att anskaffa tillräckligt mycket råvara. Vi är tvungna att anpassa produktionen till efterfrågan och till den råvara vi kan köpa i regionen. Vi kommer att fasa ut vår import av sågtimmer, säger Anders Nordmark, chef för Munksunds sågverk i ett pressmeddelande.

Neddragningen innebär en övertalighet på sågverket på tio personer. Även om företaget kommer att söka alternativa lösningar, så bedöms att allra flesta fall kommer att bli uppsägningar.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se