Landshövdingar går samman för järnväg

Landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten kräver att regeringen ger klartecken för bygget av Norrbotniabanan. Dessutom går Norrlandslänen ihop för bättre bärighet på vägarna.

”Det är oerhört viktigt att den finns med i 2008 års infrastrukturproposition samt i Banverkets investeringsplaner för perioden 2010-2019. Annars hämmas tillväxten både för vår region och för landet”, skriver Per-Ola Eriksson och Göran Theolin i ett pressmeddelande angående Norrbotniabanan.

Om projektet försenas riskerar sträckan Umeå-Luleå att bli den felande länken när Botniabanan och Haparandabanan är färdigbyggda. Det råder total enighet i länen i denna fråga, skriver landshövdingarna till regeringen.

I samarbete med även Västernorrland lyfts fram att Ådalsbanan är en flaskhals. När Botniabanan står klar 2010, kanske det ändå inte går att köra de tåg med hög hastighet och lastkapacitet som det är tänkt, eftersom järnvägen söder om den inte har den kapaciteten.

Ett annat samarbetsområde är bärigheten på de norrländska vägarna. Jämtlands landshövding Maggi Mikaelsson har fått i uppgift att peka ut viktiga stråk och argumentera vägarnas betydelse.

– För att vi ska kunna utveckla våra områden och dra nytta av de basnäringar vi har, och det är skogen och malmen, så är transporterna a och o.

SR Norrbotten/SR Västerbotten/TT