Fallande dollarkurs kan påverka LKAB

Den fallande dollarkursen påverkar LKAB på längre sikt. En sänkning med tio öre av dollarvärdet innebär 160 miljoner kronor i inkomstbortfall för gruvbolaget. Men LKAB har säkrat dollarkursen och påverkas inte alls på kort sikt och resultatet för 2008 är idag garanterat.

– Vi har säkrat på högre nivåer än dagens nivå på sex och fyrtio. På kort sikt, då menar jag ett år, så har vi en bra säkringsnivå och vi påverkas marginellt av dollarkursen. Men om den här låga dollarkursen håller i sig mer än ett år då kommer vi att påverkas full ut, säger Leif Boström, ekonomidirektör vid LKAB.

Skulle dollarkursen ligga kvar på dagens låga nivå eller sjunka ännu mer då påverkas LKAB fullt ut eftersom handeln med järnmalm sker i dollar. Och bara en tio öres sänkning innebär alltså att företaget förlorar 160 miljoner kronor.

– Så kan det bli om det ligger kvar på den nivån på lång sikt. För oss är dollarn en enormt viktig parameter. Och om dollarn ligger kvar på de här nivåerna och fortsätter neråt, som en del banker förutspår, så slår det väldigt kraftigt mot LKAB, konstaterar han.

Trots att LKAB har säkrat dollarkursen för sina järnmalmsaffärer finns en osäkerhet inför framtiden.

– Det är klart att det är osäkert vart dollarn ska ta vägen, det är en osäkerhetsfaktor för oss. Men på ett och ett halvt års sikt är vi väl säkrade och det kan hinna hända så mycket med dollarn innan den säkringsperioden går ut. Vi känner oss ganska trygga ändå i dagsläget, uppger Leif Boström.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se