Luleå hockey får inte göra skatteavdrag

Länsrättens skattedom mot Luleå hockey från 2006 står fast. Även kammarrätten anser att den ersättning för marknadsföringsrättigheter på 500 000 kronor som Luleå hockey försäljnings AB 2003 betalade till föreningen Luleå hockey ska beskattas.

Föreningens klagan över Skatteverkets beslut att beskatta beloppet med avdrag för moms, det vill säga 400 000 kronor, avslås.