Felaktig patientlyft kan skada patienter

Länsservice i Boden, landstingets enhet för tekniska hjälpmedel, har upptäckt brister i en patientlyft från företaget Liko AB i Luleå som skulle kunna leda till att patienter skadar sig. Socialstyrelsen, som utrett saken, förutsätter att tillverkaren kommer till rätta med problematiken.