Sensationellt svampfynd

För första gången på 50 år har den sällsynta svampen Violgubbe hittats i Norrbotten. Länsstyrelsen har inventerat ovanliga svampar som omfattas av det nationella åtgrärdsprogramet.

Violgubben, som är den mest ovanliga av de inventerade arterna, hittades sista gången i länet vid Ljusselforsen i Piteälven år 1956.

I år återfanns den på samma ställe efter 51 år, men även på ytterligare två platser längre nedströms.

Här i länet växer violgubben i gammal örtrik granskog men i södra Sverige finns den också i gammal bokskog.

Den regniga sommaren och hösten har medfört att svamptillgången har varit ovanligt rik i länet i år, även av sällsynta svampar. Detta har varit en stor fördel för länsstyrelsens inventering av vissa ovanliga svampar som omfattas av nationella åtgärdsprogram.