Sjunkande ohälsotal

Ohälsotalet för riket som helhet sjönk i september till 38,8 dagar och det är i första hand frånvaro med sjukpenning som har gått ned, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten är dock utvecklingen något ojämn över landet. Mest har ohälsotalet sjunkit i Kinda i Östergötland.

I Norrbotten minskar ohälsotalen mest i Jokkmokk och Pajala kommuner.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod.