Inlandsbanan skulle kunna ta mer gods

Godstrafiken på Inlandsbanan skulle kunna utökas, men för det krävs mer pengar till upprustning av banan, skriver Inlandsbanebolaget i ett remissvar till regeringen. Behovet av transporter ökar, bland annat genom den utveckling som sker inom bioenergiområdet, men även inom skogsindustrin och gruvnäringen.

Enligt Inlandsbanans vd Ulf Eliasson skulle det behövas omkring 600 - 700 miljoner kronor till de absolut viktigaste åtgärderna för en fungerande godstrafik längs inlandsbanan.