Svårt att klara miljömål

Med dagens inriktning på skogsbruket lever Sverige inte upp till riksdagens beslutade miljömål. Med nuvarande takt nås omkring 60 procent av det mål som är satt för 2010. Ytterligare 450 000 hektar skogsmark bör därför skyddas. Det framgår av Skogsstyrelsens utvärdering av riksdagens beslutade miljömål Levande skogar.