Subventionerade liftkort till skolungdomarna

Gällivare kommun planerar att tillsammans med Dundretanläggningen subventionera säsongsliftkortet för kommunens skolungdomar. Satsningen skulle kosta totalt 400 000 kronor.

Subventioneringen av liftkorten till kommunens skolungdomar skulle totalt kosta cirka 400 000 kronor som delas lika mellan Gällivare kommun och privatägda Dundretanläggningen.

Dundrets styrelse har redan sagt ja och nu återstår de kommunala politikernas ställningstagande.

- Kommunens kostnad blir cirka 200 000 och Dundret motsvarande, säger Birgitta Larsson.

Birgitta Larsson socialdemokrat och vice kommunalråd i Gällivare menar att det handlar om att satsa på ungdomarna i kommunen.

- Vi har många åtgärder som vi vill göra för att göra Gällivare till en attraktiv ungdomskommun och då är det här ett led i detta. Vi har planer på att subventionera korten så att våra ungdomar har möjlighet att åka billigare på Dundret, säger hon.

Är det okej att gå in med kommunala pengar i ett privatägt företag?

- Det är inte företaget vi har som främsta mål i det här läget, det är ungdomarna och deras möjlighet att få vara i backen, säger Birgitta Larsson (s).

Dundret vill ha fler skidåkare i sina backar och det är anledningen till att de halverar säsongskortet för skolungdomar.

- Vi vill ha upp fler ungdomar som i sin tur skapar fler gäster, vi vill få en levande anläggning, säger Ingela Emmoth vd för Dundretanläggningen.

Hon medger att många familjer idag har svårt att finansiera alla sina barns liftkort, vilket innebär att just den här utgiften inte prioriteras i familjebudgeten.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se