Ingen undervisning istället samtal

På onsdag kommer alla senare skolor, det som tidigare var högstadieskolor, i Piteå kommun att ställa in sin undervisning under de två sista timmarna av skoldagen. Då kommer elever, personal, socialtjänst och polisen istället att samtala kring mobbning på internet.

Piteå kommun har en noll tolerans mot mobbning och då måste alla reagera säger Ruth Rahkola, som är socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden. För enligt henne är mobbning på internet och under elevernas fritid ett växande problem som får allt större konsekvenser under skoltid.

- Det uppstår bråk. Elever mår dåligt. Därför vill vi få vuxenvärlden att reagera, men också få ungdomarna att förstå vad det innebär egentligen, säger Ruth Rahkola.

Som exempel nämner hon både foton och filmer som läggs ut på internet, men också kränkande ord som andra skriver dit.

Hon framhåller att mobbning i olika former alltid har förekommit , men att det här med internet är annorlunda då det som läggs ut på internet alltid kommer att finnas.

- Du kan inte radera det, den dag du ångrar dig. Men sedan också att andra kan använda de här bilderna och den här informationen på ett kränkande sätt, säger Ruth Rahkola.

Missar många vuxna att hålla koll på vilka hemsidor deras barn besöker och vilket språk de faktiskt använder på internet?

- Jag tror det. Jag tror det är många föräldrar som inte vet vad som finns på de här sidorna, säger Ruth Rahkola.

Hon rekommenderar också alla föräldrar och vuxna att gå in på de här sidorna.

- Titta vad som föregår på de här sidorna. Diskuttera med era ungdomar vad det innebär om de själva väljer att lägga ut information på nätet, och sedan det här med hur man bemöter andra ute på internet, säger Ruth Rahkola.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten

E-post carin.sjoblom@sr.se