Forskare skadesvamp på spåren

Angrepp av törskatesvamp som dödar ungskog oroar skogsbruket och i sommar tillsattes en forskarjour för att komma på hur spridningen kan hejdas. En kartläggning har visat att törskateangrepp finns i 137 000 hektar tallungskog i norrbottens kustland.

Sedan nya törskateskadade områden där mer än vartannat träd dött upptäcktes i sommar tillsatte skogsforskare en forskarjour för att samla den kunnskap som finns om törskatesvamp. Jan Stenlid på SLU i Uppsala leder forskarjouren och han berättar att man nu börjat undersöka gensammansättningen för att se om det finns nya varianter av törskatesvamp. Forskning från Finland tyder på att skadesvampen kan uppträda på fler sätt än man hitills vet. Det går inte att storskaligt bekämpa törskatesvamp med besprutning och liknande, säger Jan Stenlid utan det gäller att hitta tallfrön med gener som är motståndskraftiga och bästa metoderna för skogsskötsel. En udda iakttagelse han gjort är att gamla tallar med törskatsvamp förr höggs bort men numera lämnas på hyggena som så kallade evighetsträd av naturvårdsskäl. En god ambition att ta naturvårdshänsyn får den negativa effekten att törskatekänsliga träd kan sprida sina gener som fröträd på hyggena, säger Jan Stenlid.