S-ledamöter kräver svar om transportstöd

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland går nu ut i enad front och ställer näringsminister Maud Olofsson (c) till svars för att regeringen fortfarande inte har gett besked om transportstödet.

Karin Åström (s) skriver i en interpellation till Maud Olofsson att företagarna i landets norra delar inte vet vilka regler som gäller, då det fortfarande saknas besked om transportstödet för 2007.

”När kommer företagare i Norrbotten och de andra nordliga länen att få besked om resultatet från förhandlingarna med EU och om regelverket och storleken för transportstödet för innevarande år?”, är den fråga som ledamöterna vill att ministern ska svara på.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se