Arvidsjaur först med elevvarnare

Arvidsjaurs kommun har som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd installerat speciella lampanordningar på fem busshållplatser i kommunen. Tanken är att bilisterna ska förvarnas när elever är i rörelse, och på så sätt hoppas kommunen att man ska kunna minska antalet olyckor och tillbud.

På fem farliga av- och påstigningsplatser i Arvidsjaurs kommun, en i Deppis, en i Rönnberg och tre stycken längs vägen mellan Skellefteå och Bodö, har Arvidsjaurs kommun satt upp lampanordningar som ska varna bilisterna då elever är i rörelse.

– Det ligger i vårt ansvar att förbättra trafiksäkerheten för våra elelver, så långt det är möjligt, säger Cenneth Magnusson, skolchef i Arvidsjaur.

Totalt är 10-15 elever berörda i dagsläget. Nu ska eleverna och deras föräldrar informeras och efter det nu pågående läsåret ska försöket utvärderas.Slår det väl ut kan det bli aktuellt att installera på fler busshållplatser i kommunen.

Carin Sjöblom, SR Norrbotten
carin.sjoblom@sr.se