Tummen ner för Norrbotniabanan

Statsminister Fredrik Reinfeldt har svårt att tro att regeringen kommer vilja prioritera bygget av Norrbotniabanan före år 2015, såsom den förra regeringen lovade. Och detta trots den högkonjunktur som råder just nu i landet, med sjunkande arbetslöshet och höga investeringstal.

Det här var ett besked han gav under sitt Norrbottensbesök på måndagen. Och statsministern anser att Norrbotten är ett län som ändrats rejält under senare år.

– Det frustar av framtidsförutsättningar, när jobben kommer fram, investeringar i snart sagt varje verksamhet, det är fantastiskt faktiskt att vi kan ha en sådan god konjunktur.

Men när det nu går så bra, finns det då inte pengar att avsätta för Norrbotniabanan?

– Jo, fast det måste ju hänga ihop med alla de infrastrukturbehov som finns runt om i landet. Och här har politiker åkt runt och lovat alldeles för mycket, säger statsministern med tydlig adress till sina företrädare.

Det regeringen nu ska göra det är att besluta om man går med på den förändring av framtidsplanen till 2015 som Banverket lämnade in till regeringen i juni. Byggkostnaderna i stort har ju skjutit i höjden, på grund av högkonjunkturen, och det finns inte pengar till allt längre. Och det i den här reviderade planen från Banverket som den tidigare planerade byggstarten för banan år 2010, från Umeå och uppåt, inte längre med.

Nu ska regeringen fundera över vilka alternativ som finns i det uppkomna läget, till exempel om det går att få fram nya pengar från exempelvis de privata företag som anser sig vara direkt påverkade av att den här investeringen kommer till stånd.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
anna.torgnysdotter@sr.se