Bristande kunskaper i svenska

Studenterna kan inte tillräckligt mycket svenska när de börjar studera svenska på högskolan. Det visar en undersökning som Göteborgs universitet gjort.

Ulrika Bågesund läser till svenskalärare i Kiruna och säger att det var lite svårt med språket i början.

En orsak till högskolestudenternas bristande kunskaper tros vara att förkunskaperna från gymnasiet är för dåliga. På gymnasiet har lektioner i grammatik och vad ord betyder och hur man använder dom nästan raderats bort. Doktoranden Annika Bergström som gjort undersökningen säger att svenska-undervisningen blivit ytligare.

Undersökningen är gjord bland 550 gymnsieelever, studenter och lärare. Den visar att gymnasie-svenskan lägger krutet på muntliga föreläsningar. När eleverna sen kommer till högskolan för studera svenska får man börja på låg nivå där.

Ulrika Bågesund som studerar till svenskalärare tror att problemet är att det är för låga intagningspoäng på lärarutbildningen.

De bristande kunskaperna i svenska kan också komma att få effekter påhur många som väljer att läsa vidare i något främmande språk. Dåliga kunskaper om hur svenska språket funkar, tror Annika Bergström är orsaken till att många färre väljer att plugga främmande språk. 

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se