Varsel i flygbranschen

Transportarbetareförbundet varslar om konfliktåtgärder för lastare och mekaniker vid landets flygplatser. I första hand handlar det om en blockad mot övertids- och mertidsarbete, samt mot nyanställning och inhyrning av personal. Konfliktåtgärderna träder i kraft vid midnatt den 5 november.