Tre Gällivareskolor hotas av nedläggning

Skolorna i byarna Nilivaara och Tjautjasjaure samt Malmstaskolan i Malmberget i Gällivare kommun, föreslås läggas ned från och med nästa läsår. Orsaken till skolnedläggningarna är att antalet elever minskar och enligt prognoserna fortsätter den trenden.

Skolorna i Nilivaara och Tjautjasjaur med elva respektive nio elever och Malmstaskolan i Malmberget med 89 elever föreslås läggas ned till nästa höst.

Karl-Erik Taivalsaari (v) är vice ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Gällivare och ser inga alternativ till skolnedläggningar.

– Att inte minska skolstrukturen, alltså byggnader av trä och betong, det tror jag inte på. Det måste vi göra med de elevminskningar vi har, säger han.

Även Hakkas skola och Gunillaskolan ska synas

Högstadiet i byn Hakkas med 50 elever kommer att sättas under lupp ytterligare en gång och Gunillaskolan i Malmberget får leva kvar på nåder eftesom särskolans lokaler där är specialanpassade.

Det brådskar för politikerna. Redan den 3 december är det planerat att kommunens högsta instans, kommunfullmäktige ska besluta i frågan.

– Från den frågan kan vi nog som politiker inte smita. Att minska på lokaler måste göras på ett eller annat sätt, det är hög tid för det, säger Karl-Erik Taivalsaari.

Skolan får statliga pengar anpassat till elevantalet. När antalet elever minskar krymper penningpåsen. Enligt utredarna så är målet en skola med högre kvalitet där pengarna ska gå till eleverna istället för till lokalkostnader.

Förslaget i Gällivare beräknas spara 2,7 miljoner kronor per år för skolan. Pengar som sägs läggas på eleverna i stället. Enligt utredningens beräkningar så förlorar Gällivare kommun 300 elever de närmaste tre åren.

– Om vi skaffar oss en effektiv skolstruktur så kan vi istället lägga pengarna på personal, läromedel och på projekt och kvalitetshöjande åtgärder, det är så vi har tänkt, säger Yngve Berg skolchef i Gällivare.

Inte heller han ser några andra alternativ än att lägga ned skolorna.

– Man kan väl diskutera vilka skolor och i vilken takt och sådana saker. Men något alternativ till att göra någonting, det ser inte jag, konstaterar han.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se