BO utreder diskriminering av samer

Samiska barn diskrimeneras i Sverige. Det hävdar barnombudsmannen, BO. Nu ska myndigheten gå i botten med problemet och utreda samiska barns och ungas situation i Sverige. Något som behövs tycker Anna Maria Fjällström som är med i samiska ungdomsförbundet Sáminuorra.

Barnombudsmannen vill få fram mer kunskap om hur samiska barn och unga har det i Sverige och hur Sverige följer FN:s barnkonvention som ger alla barn rätt att lära sig sitt språk kultur och historia. Något som barnombudsmannen Lena Nyberg tycker missköts när gäller samiska barn i Sverige.

I veckan träffade Barnombudsmannen samiska företrädare för att försöka få ett bättre helhetsgrepp och förbättra situationen är för samiska barn i Sverige.

Nästa steg för Barnombudsmannen blir att jobba direkt med samiska barn och unga.

20 samiska barn ska BO välja ut och träffa och se vilka frågor problem och möjligheter barnen ser. Målet är att politiker i riksdag och regering och även andra ska få bättre kännedom om samiska barns situation.

Anna Maria Fjällström från Samínuorra hade ett tydligt budskap till Barnombudsmannen att det måste lagstiftas om att svenska barn i grundskolan ska lära sig om samer och att det ska vara en viktig del av undervisningen.

SR Sameradion, i samarbete med SR Ekot