Effektivare kustbevakning över gränsen

Kustbevakningen ska bli effektivare och bättre genom internationellt samarbete. Och kustbevakarna i Norrbotten kan dra nytta av ett utbyte kring tekniska lösningar med exempelvis Kanada med liknande klimat.

I dagarna har ett första internationellt forum anordnats i Stockholm med deltagare från 18 länder, och Kenneth Neijnes, regionchef för norra Sverige, menar att ett gränsöverskridande samarbete är nödvändigt.

– Det finns ju alltid problem när vi har en gränsöverskridande brottslighet. Det går inte för en nation att bekämpa smugglig, trafficking eller terrorism, utan man måste se det ur ett internationellt perspektiv, och det tycker jag har varit bra med det här forumet, säger han.

Sverige stod som värd för det första mötet för North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) där 18 kustbevakningsorganisationer från länder runt Nordatlanten och Östersjön med Ryssland deltar. Här utbyts erfarenheter och diskuteras samarbete över gränserna, och konkreta planer finns redan berättar Kenneth Neijnes.

– Vi kan se att det finns möjlighet att utveckla vissa specialgrupper tillsammans med vissa nationer. Och vi kan också se på teknikområdet att man kan utbyta erfarenheter.

Vad kan det här innebära konkret för norra
Sverige och samarbetet vid finska gränsen?

– Vi har ju ett billateralt avtal med Finland i dag som jag tycker fungerar bra, där vi utbyter både specialisterfarenhet och har en diskussion om teknikutveckling. Bland annat med våra speciella förhållanden som är närmast att likna vid arktiska, med svävare, snöskotrar och tjockis. Men det är klar att vi också kan bli berikade från Kanada och Alaska, och andra områden med likande förutsättningar, men som vi inte träffar dagligdags, säger Kenneth Neijnes.

André Pettersson, SR Norrbotten
andre.pettersson@sr.se