Nej till utökad rymdutbildning

Kiruna kommun säger nej till en utökning av friskolan Rymdgymnasiet i Kiruna. I ett yttrande till Skolverket skriver man att det nya tekniska rymdprogrammet får för stor påverkan på kommunens egna utbildningar.

Friskolan Rymdgymnasiet i Kiruna startade hösten år 2000 och intresset har varit stort. De flesta av de nästan hundra eleverna kommer från andra delar av landet.

Nu har skolan ansökt hos Skolverket om att få utöka med ett tekniskt rymdprogram. Men i kommunens yttrande till Skolverket säger barn- och utbildningsnämnden nej utifrån dess påverkan på befintliga kommunala utbildningar.

– Det är mot bakgrund av att det totala antalet elever kommer att minska i kommunen, säger Roger Suup (s) ordförande för barn- och utbildningsnämnden. 

Enligt Suup skulle den nya tekniska utbildningen dra undan ett viktigt underlag för den utbildning som kommunen har.

André Pettersson, SR Norrbotten
andre.pettersson@sr.se