Disciplinnämndens beslut om Chrunak

Hans Chrunak, klubbdirektör i Luleå, har av elitdomarchefen Peter Andersson anmälts till Disciplinnämnden för att innan en presskonferens till en journalist om domaren Robert Lahti uttalat: ”Egentligen borde man gå dit och hosta så att han blir sjuk och dör.” Att detta uttalande gjorts har enligt vad som framgår av anmälan också senare bekräftats av Hans Chrunak till stf. domarchefen Lars-Johan Ryhed och till Robert Lahti.

Enligt 14 kap. 2 § 7 punkten Riksidrottsförbundets (RF) stadgar kan den som uppträder förolämpande eller otillbörligt mot en funktionär ådömas bestraffning. Ett typfall för denna regels tillämpning är just att en domare blir smädad. Detta kan vara fallet såväl genom muntliga angrepp som genom t.ex. obscena gester.

Disciplinnämnden har i flera tidigare avgöranden bestraffat ledare för otillbörliga uttalanden som skett vid t.ex. presskonferenser eller som vi andra tillfällen hörts av olika personer.

I ett nyligen avgjort ärende avseende tränaren i Timrå IK, Charles Berglund, fann dock nämnden att bestraffning inte kunde ske eftersom anmälan helt och hållet hänvisade till ett uttalande återgivet direkt i media. Nämndens beslut har överklagats till Riksidrottsnämnden (RIN) som inte ännu tagit ställning.

Anmälan mot Hans Chrunak skiljer sig från anmälan mot Charles Berglund på så sätt att det inte bara gäller ett återgivande av vad som förekommit i media utan det otillbörliga uttalandet har också bekräftats till andra personer. Mot bakgrund av att Disciplinnämndens utgångspunkt är att otillbörliga uttalanden mot funktionärer inom idrotten skall kunna bedömas inom idrottens regelverk, finner nämnden att detta ärende ligger utanför den snäva gräns för där ingrepp inte ansetts tillåtna av RIN. Eftersom anmälan inte enbart hänvisar till ett direkt återgivande av uttalande i media finns alltså förutsättningar att döma i ärendet.

I sak bör tilläggas att det är viktigt att framhålla att tränare, ledare och andra ledande företrädare för en förening (kanske särskilt en elitserieklubb där uppmärksamheten är särskilt stor), måste vara beredda att ta ansvar för hur ens ageranden uppfattas av omvärlden.

Vid bestämmandet av bötesstraffets storlek har nämnden beaktat följande. Hans Chrunaks uttalande är av ett uppseendeväckande och synnerligen olämpligt slag. Det föranleder i sig ett strängt straff. Nämnden har dock funnit skäl att också beakta att händelsen redan föranlett negativa konsekvenser för Hans Chrunak på så sätt att han inte längre kommer att kvarbli vid sin tjänst som klubbdirektör. Vid en sammanvägd bedömning bör straffet stanna vid 14 000 kr i böter.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".