Stödpengar på väg att försvinna

På fredagen blir 1600 norrbottniska markägare och bönder rikare när Jordbruksverkets stödpengar betalas ut. I länet handlar det om 60 miljoner kronor.

Det är Länsstyrelsen som tar beslutet om vilka som ska få stödpengar och för länets jordbruksföretag är pengarna ett måste. Det säger Per-Gunnar Sundqvist, lantbrukskonsulent på Länsstyrelsen.

Pengarna är en kompensation för att det tidigare var en överproduktion av livsmedel i Europa, vilket har inneburit ett lägre pris på världsmarknaden.

Den stödform som är vanligast i Norrbotten är gårdsstödet som går både till de som har jordbruksföretag och de som har mark men som inte är heltidsjordbrukare. Bland annat så får många av länets hästägare, som äger mark, ta del av stödpengarna för att de håller landskapet öppet.

Med tanke på att överproduktionen av livsmedel i Europa nu snart är borta så kommer också stöden med största sannolikhet att på sikt försvinna.

- Jordbrukarna har nog ingenting emot det, de vill nog hellre ha bättre betalt för sina produkter. Stödet har de varit tvungna att ha för att överleva, säger Per-Gunnar Sundqvist.