Nya möjligheter för glesbygden

Vi måste bli bättre på att använda bioenergi för att minska utsläppen av växthusgaser så att vi kan stoppa klimatförändringarna. Det är forskare och politiker överens om. Det borde skapa nya möjligheter för glesbygden menar Glesbygdsverket, som tycker att nya anläggningar för produktion av bioenergi bör byggas i Norrlands inland där råvaran, skogen, finns.

Hyggesresterna används redan, men bara en bråkdel av det visar Glesbygdsverkets årsbok.

Det som tas till vara ligger nära industrin och nära stora vägar. Både skogsindustrin och LRF, lantbrukarnas riksförbund, har räknat ut att en övergång till mera bioenergi kommer att skapa flera tusen nya arbeten.

Glesbygdsverket menar att den nya industrin rimligen måste byggas i inlandet eftersom det är där råvara finns och eftersom att råvaran är skrymmande och därmed också dyr att transportera.

Britt-Inger Hellström, SR Jämtland
britt-inger.hellstrom@sr.se